(Page 2 of 2)   « Prev  1  
2
  
Next »

News Archive

Baseline Consulting anordnar debatten "Breaking the box" på MR dagarna

 

MÅNDAG 16/11 2009 Kl. 16.35-17.30 41 (och 28)     

http://www.surra.se/ArticlePages/200811/19/20081119113436_-Alla_anvandare-794/mr_logg_puff.jpg

Baseline Consulting & Teater Barbara välkomnar er till en öppen debatt i direkt anslutning till Teater Barbaras föreställning ”FROSSA”. Vi ställer frågan, skulle det uppstå nya frågor & svar i klimatdebatten, om vi utgick från det Svenska styrdokumentet ”Gemensamt ansvar – Sveriges politik för Global Utveckling” (PGU) och dess bärande samverkansprincip och rättighetsperspektiv? Då perspektivet utgår från individen som bärare av rättigheter, oavsett om individen definieras som medborgare, konsument eller familjemedlem, till skillnad mot dagens paradigm där människor mer räknas i form av objektiv samhällsnytta.

Medverkande: Stefan Fölster, Chefsekonom på Svenskt Näringsliv, Ulrika Åkesson, Klimatrådgivare på Sida, Paul Glantz, Institutionen för tillämpad Miljövetenskap, Lotta Hedström, Ordförande för Region Skånes Klimatberedning, Linda Nihlén, Ungdomsombud för Lunds Kommun.

Samtalsledare: Stefan de Vylder

Arrangörer: Petra Flaum – från Baseline Consulting & Teater Barbara

Se www.mrdagarna.se för fullständigt program & plats. » Read More

Seminarium; Konsumtion här - klimatkris där! Baseline Consulting i samverkan med Cogito & KLIMATTING ETT

12/11 2009
GEMENSAMMA GRÄNSSNITT
18.00 Välkommen
Sveriges politik för hållbar utveckling & klimatbiståndet
Lunds ungdomsting och UFO presenterar sitt arbete
Medverkande: Lotta Hedström, Petra Flaum, Linda Nihlén
19.00 Konsumtion här – Klimatkris där? Öppen paneldebatt.
Är ökad konsumtion och tillväxt vägar ur klimatkrisen, eller tvärtom säkra sätt att öka utsläppen av växthusgaser? Vilka effekter har den globala medelklassens konsumtion på fattiga människor i Syd?
Medverkande: Kenneth Hermele, miljöekonom och forskare Lunds universitet, Petra Flaum, utvecklingskonsult, Richard Bengtsson, e.on, Oleg Izyumenko, klimataktivist 350.org, Tom stol som kan tas i anspråk av publiken.
20.00 Mingel, dryck, plockmat och filmen: The Story of Stuff, musik: Magnus Tingsek & vänner.

13/11 2009
Breaking the box
19.15 Välkommen
Lotta Hedström
19.30 FROSSA ”FREEZE” – En brännhet klimatfars med Johan Ehn, Anders Jansson och Adriana Savin.
20.30 Öppen debatt – Vems rationalitet gäller? – Påverkas vår rationalitet gällande klimatfrågan, om vi kompletterar den gängse utgångspunkten samhällsnyttan, med individperspektivet?
Medverkande: Linda Nihlén, Lunds ungdomsting, Erik Sporre, ungdomsforum för Agenda 21 (UFO) samt nätverket Caretakers of the Environment International (CEI), Johan Ehn, skådespelare Teater Barbara, Lotta Hedström, politiker MP. Moderator: Peter Wahlbeck.
21.30 Peter Wahlbeck, ståuppare och multikonstnär, rundar av genom att fånga upp de viktigaste frågorna tillsammans med ungdomar från arbetsgruppen för KLIMATTING ETT.
» Read More

Ung i Lund!

Du har väl inte missat att anmäla dig till KLIMATTING ETT i Lund, 13-15 november?

- Gå in på www.ungilund.se/klimattingett/klimatting.htm för mer info och anmälan! » Read More

“Vem sätter agendan för CSR?”


Den 17 september arrangerar CSR Sweden, i samverkan med SVN Sweden, för tredje året i rad ett rundabordssamtal kring vem som faktiskt sätter agendan för CSR i Sverige. Företagen? Politikerna? Påtryckarna?
Petra Flaum medverkar tillsammans med Filippa N Bergin, Jenny Didong, Tomas Brytting, Andreas Follér,
Martina Krüger, Michelle von Gyllenpalm samt Sasja Beslik.
Se; www.csrsweden.se/se/startsida/ för mer information samt anmälan.

» Read More

Lecture at the master programe for Global Medicine at Lund University

Petra Flaum lectured at the Faculty of Medicine, Lund University, at the mater programme for global medicine with the topics; “Sweden´s coherent policy for global development-so what?” and “Health policies and civil society” 2/9 2009 » Read More

Seminarium om hållbarhetskommunikation

Seminariet om hållbarhetskommunikation den 15 september börjar närma sig. Seminariet arrangeras av Stiftelsen TEM i samarbete med Hållbar Utveckling Skåne och Campus Helsingborg.

Petra Flaum, från Baseline Consulting, kommer prata om propositionen ”Gemensamt ansvar: Politik för Hållbar Global Utveckling”.

» Read More

European Development Days

https://hig.one.com/imap/petra.flaum%40baselineconsulting.se/INBOX/203/2.2.2?uidval=1237377833

Baseline Consulting deltar på;

European Development Days - en mässa för utveckling

European Development Days (EDD) är ett årligt evenemang. Europeiska kommissionen arrangerar mötet tillsammans med det land som är ordförande för EU. Därför är Sverige värd för årets EDD den 22-24 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

EDD är ett öppet forum som samlar alla nivåer och grupper av utvecklingsaktörer, liksom den breda allmänheten. Syftet är att skapa dialog om utveckling och bistånd och ta upp såväl brännande frågor som mer långsiktiga utmaningar.

EDD handlar också om att öka kännedomen om EU som en kraft för global utveckling. Tillsammans svarar EU:s medlemsstater för mer än hälften av världens samlade bistånd. Det ger unionen en nyckelroll för utvecklingssamarbetet i världen.

se www.eudevdays.eu för detaljerat program 


» Read More

Development Response

Wellcome to Development Response!

The key issues and challenges of a global sustainable development concern us all, as stated in Sweden's Policy for Global Development (PGD). Irrespectively if Your focus lies on everyday business, economic growth, entering emerging markets, eradicating poverty or strengthening institutions. Development Response is a plattform for collaboration between Baseline Consulting and Total Ethical Construction (TOTEC). In Development Response, Petra Flaum founder of Baseline Consulting and Anne Casparsson founder of TOTEC, merge their
areas of expertice.Which are PGD and other policies, developing countries and the rights based approache, Corporate-, Civil- and Public responsibility, journalism and strategic communication. The synergies we obtain are reflected in the startegies and services offered by Development Response.

Please contact for futher information; petra.flaum@baselineconsulting or info@totalethicalconstruction.com and take a look att www.totalethicalconstruction.com 

Välkomna till Development Response! 

Alla måste engageras om vi ska kunna möta de stora
nyckelfrågorna och utmaningarna som ligger inom ramen för en global hållbar utveckling. Det gäller oavsett om fokus ligger på det dagliga arbete, ekonomisk tillväxt, etablering på utvecklingsmarknader, fattigdomsbekämpning eller institutionsuppbyggnad. Development Responce är en plattform för samarbete mellan Petra Flaum på Baseline Consulting och Anne Casparsson på Total Ethical Construction (TOTEC). Vi slår här ihop våra expertisområden; Politik för Global Utveckling (PGU) och andra policys, tredjevärlden kunskap och rättighetsansatsen, Privata-, Civil samhälleliga- och Offentliga organisationers ansvar, journalistik och strategisk kommunikation. Vi erbjuder er synergierna av vårt samarbete genom de strategier och den service vi tillhandahåller via Development Response.

Kontakta oss gärna för mer information; petra.flaum@baselinconsulting.se & info@totalethicalconstruction.com. Se även www.totalethicalconstruction.com  

» Read More
(Page 2 of 2)   « Prev  1  
2
  
Next »