(Page 1 of 2)   
« Prev
  
1
  2  Next »

News Archive

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More

Swedish International Agricultural Initiative (SIANI) har nu lagt upp Ansvar på sin webbsida

Se mer om Siani och Ansvar: www.siani.se och www.siani.se/news/new-book-gemensamt-ansvar-sveriges-politik-global-utveckling » Read More

Välkomna till releasen av min bok Ansvar på Doc lounge/Mejeriet 131112

Glad och stolt över att min bok Ansvar finns tillgänglig hos de stora nätbokhandlarna från och med tisdagen den 12/11. Lika glad och tacksam över Marianna Prietos fantastiska omslag som plötsligt förvandlade sidorna till denna bok! Se länk för hela programmet: www.facebook.com/events/757484274268105/
» Read More

Lyssna på mitt inslag på OBS i P1 om PGU

Inslaget sändes 131023, jag kommer in 7.35 minuter in i inslaget:

http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=petra+flaum

» Read More

Baseline Consulting har beviljats RCE status* på projektet: Handbok för offentliga näringslivsfrämjande institut och näringsliv; PGU och kopplingen till hållbar utveckling & SR*


http://www.rceskane.se/App_Themes/Default/Images/Graphics/logotypes.gif

The overarching goal of the project is to contribute to the implementation of the Swedish policy for global development: “A common responsibility – Sweden’s Policy for a Global Development” (PGD).


In order to enhance Sweden’s contribution to a global sustainable development, it is crucial to provide Swedish actor’s access to ESD* in different forms. It is also necessary to create awareness amongst actors in society at all levels that the PGD is based on cooperation and a coherent conduct with the two guiding perspectives stipulated in the PGD, the rights based perspective and the perspektiv of the poor. To faciliate this process Baseline Consulting now aim to produce a Handbook, including a PCD* – assessment tool, as a guide to public corporate promotion institutes and private corporations in collaboration with CSR Sweden, Sensus studieförbund region Skåne – Blekinge, MiL institute and Malmö högskola.

*RCE - Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development.
*SR - Social Responsibility.

*ESD - Education for Sustainable Development.
*PCD - Policy Coherence for Development.

Ett RCE är ett regionalt nätverk som ska sprida lärande för hållbar utveckling inom olika former för lärande.

Ett lärande som ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor att ta ansvar för en hållbar framtid både på ett personligt och professionellt plan. Hur kan du och jag medverka till att detta blir verklighet? Vad kan vi åstadkomma tillsammans?

FN har förklarat perioden 2005-2014 som årtionde för lärande för hållbar utveckling för att manifestera vikten av utbildning. För att ge slagkraft och spridning åt arbetet med lärande för hållbar utveckling har United Nations University introducerat idén om regionala centra, som arbetar lokalt för att stimulera och stödja detta lärande. Det finns idag 74 RCE i världen, varav 23 i Europa.

OBS Projektet lanseras på RCE Skånes hemsida först i Augusti.

» Read More

Baseline Consulting deltog på utrikes departementets "Program för aktörsmöte om samstämmighet i politik för global utveckling" den 26 maj.

Regeringskansliet öppnade upp för en bred diskussion med aktörer i det civila samhället, forskarvärlden, näringslivet med flera att kommentera den hittills förda samstämmighetspolitiken, PGU, och ge synpunkter på hur arbetet framöver kan bedrivas.
 
Panelsamtal behandlade frågorna: Hur ser du på regeringens arbete med samstämmighet för utveckling? Vad kan göras bättre? Finns det intressekonflikter som bör belysas och hanteras på ett annat sätt? Tas synergier mellan politikområden tillvara fullt ut? Hur kan EU:s arbete med samstämmighet för utveckling stärkas?
 
Biståndsminister Gunilla Carlsson inlede med att presentera arbetet med samstämmighetspolitiken inom politiken för global utveckling (PGU).
 
 
  » Read More

Del II - Det hettar till inför valet - hållbar utveckling i fokus! Se DEBATTFRÅGORNA under dagens blogg.

Idag kör vi del II av "Det hettar till inför valet - hållbar utveckling i fokus!". Teater Barbara börjar med att utmana våra sinnen med klimatpjäsen "FROSSA", därefter sätter den öppna debatten igång, frågorna baseras på de fantastiska samtal som fördes under Etiksalongen i april.
Välkommen till Brogatan/Lundia i Lund den 7/5 kl.16.00 - 18.30 och möt våra politiker, sakkunniga och alla andra som får jorden att pulsera.

Svalorna Indien Bangladesh i samarbete med ALUMA,

Baseline Consulting, GlobalFocus,
K3-Malmö högskola, LUCSUS Lunds universitet, Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge samt
Social Venture Network Skåne (SVN)

Varmt välkomna!

Anmäl gärna ert deltagande på grund av begränsade platser

Petra Flaum på uppdrag av Svalorna Indien Bangladesh, www.svalorna.org
Baseline Consulting
www.baslineconsulting.se
073 994 24 64 » Read More

Baseline Consulting är med och etablerar Social Venture Network (SVN) i Skåne!

SVN finns nu i Skåne-Öresundsregionen och inbjuder till ett frukostseminarium onsdagen den 3 februari klockan 08:00 - 10:00
"Från skyddad verkstad till hållbara jobb"

Hamburgerkedjan Max satsar på människor som står långt utanför
 ordinarie arbetsmarknad.
”Samarbetet med Samhall är inom ramen för vårt hållbarhetsarbete.
Det tillsammans
med klimatarbetet, är mina hjärtefrågor”, säger Richard Bergfors, VD på Max Hamburgerrestauranger AB. ICA har följt upp med konceptet ”Vi kan mer” som ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till sysselsättning i butik. ”I grunden handlar det om att tro på människor och ge alla möjlighet bidra”, säger Peter Munck Af Rosenschöld, HR-chef ICA Sverige. Båda företagen har tecknat avtal med Samhall och erbjuder på det sättet riktiga jobb till personer med funktionsnedsättning.
Vad innebär det att lyfta in personer med funktionsnedsättning i vinstdrivande verksamheter? Går det att göra med lönsamhet? Hur har Samhall lyckats gå från skyddad verkstad till en framgångsrik plantskola för personer med funktionsnedsättning?

Kom och lyssna till ett inspirerande seminarium med Lars Lööw,
kommunikationsdirektör
på Samhall, Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger AB, Marcus Larnhill - restaurangvärd på Max i Lund samt representant från ICA Handlarna.

Onsdag 3 februari 8:00 - 10:00
Plats: Sensus, Studentgatan 6 Malmö
Anmälan till Anmalanmalmo@sensus.se
Före 1 feburari 2010 Seminariet genomförs i samarbete med Sensus.
 
» Read More

Premiärminister Sheikh Hasina talar om de pågående klimatförändringarna i Bangladesh

Her Excellency Sheikh Hasina,Prime Minister, of Bangladesh holds a lecture at Lund University on Climate Change in
Bangladesh – Facing the Challenges

Saturday 19 December 2009, 11.00 - 12.00 at Palaestra, Universitetsplatsen, Lund

Organised by: Swedish South Asian Studies Network (SASNET), and Association of Foreign Affairs (UPF)

More information on
http://www.sasnet.lu.se
/hasinalund.html

» Read More

Breaking the box på MR dagarna

    http://www.surra.se/ArticlePages/200811/19/20081119113436_-Alla_anvandare-794/mr_logg_puff.jpg

Baseline consulting tackar medverkande; Stefan Fölster, Chefsekonom på Svenskt Näringsliv, Ulrika Åkesson, Klimatrådgivare på Sida, Paul Glantz, Institutionen för tillämpad Miljövetenskap, Lotta Hedström, Ordförande för Region Skånes Klimatberedning, Linda Nihlén, Ungdomsombud för Lunds Kommun samt Stefan de Vylder  & Teater Barbara för strålande insatser under MR debatten!

» Read More
(Page 1 of 2)   
« Prev
  
1
  2  Next »