Seminarium om standarden ISO 26000 i Malmö

Välkommen att lyssna till hur din organisation kan utveckla sin roll i samhället och bidra till en hållbar utveckling med stöd av den kommande standarden ISO 26000. Ni kan använda standarden för att skapa långsiktiga värden i er organisation tillsammans med era intressenter.

Tidpunkt
:13 november 2009 från kl. 08:30
Plats: Sensus, Sensussalen, Malmö, Studentgatan 2
Anmälan: Sensus: anmalanmalmo@sensus.se senast den 12 november.
För mer info: www.iso26000.se
Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

CommentsLeave a reply:
Your Name *: Email (private) *: Website:
Please copy the characters from the image below into the text field below. Doing this helps us prevent automated submissions.
Security Code: img

Recent News

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More
View News Arcieve