Samhällsdebatt genom Kultursektorn; FROSSA av teater Barbara

Teater Barbara bidrar just nu till samhällsdebatten, på ett högst innovativt sätt, genom klimatpjäsen FROSSA. Där tvärsäkerhet byts mot skälvande osäkerhet ju längre föreställningen lider. Det som börjar som en opersonlig konsultpresentation av ett hanterligt globalt klimatläget, går sakta över i en fullständigt ohanterlig och högst personlig
insikt av, att pågående och kommande klimatförändringar faktiskt rör konsulterna själva. Och mig, dig, oss, alla.....
Vilket/ka forum finns då för dig, mig, oss och alla, där vi kan delta och skapa den polistiska dialog som utformar vår gemensamma framtid?   

2 Responses to "Samhällsdebatt genom Kultursektorn; FROSSA av teater Barbara "

 
ulf ( Author/Admin)
said this on 08 Apr 2009 11:31:39 PM UTC
Det borde vara den enskilt största frågan vi väljare avkräver våra EU-kandidater att besvara!
Demokrati, måste bli mer än att gå till en vallokal ett par gånger under ens livstid.

 
johan ehn
said this on 09 Apr 2009 3:08:07 PM UTC
Nice, och då tänker jag på en gång att mina kunskaper om vilka forum som finns för mig att göra min röst hörd, är begränsade. Att det ofta har med tillgänglighet att göra om jag ska ta mig tid och kraft att vara med att skapa opinion. Jag har förstått att genom att t ex skriva till politiker och sakkunniga på de politiska departementen faktiskt är en bra väg och kommer det tillräckligt många röster i en fråga är chansen stor att den tas upp. Här är en länk till Miljödepartementets registrator:
http://www.regeringen .se/sb/d/1682
e-post till registrator

Ha det - jLeave a reply:
Your Name *: Email (private) *: Website:
Please copy the characters from the image below into the text field below. Doing this helps us prevent automated submissions.
Security Code: img

Recent News

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More
View News Arcieve