Petra Flaum har certifierats till LFA - facilitator av Kari Örtengren.

Logical Framework Approach (LFA) är en projekt-, och programplaneringsmetod, och kan kort beskrivas som ett instrument för problemidentifikation, målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt & program, i en deltagande processform.

CommentsLeave a reply:
Your Name *: Email (private) *: Website:
Please copy the characters from the image below into the text field below. Doing this helps us prevent automated submissions.
Security Code: img

Recent News

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More
View News Arcieve