Petra Flaum deltog med Malmö NyföretagarCenter (MNC) i Almedalen.

Är du nyfiken på hur svensk politik kan knytas samman med praktiskt mångfaldsarbete?

PGU är det svenska styrdokumentet för hållbar utveckling, antaget av en enig riksdag redan 2003. Trots tidsaspekten så är det få som känner till PGU.

PGU är en samverkanspolitik och bygger således på att hela samhället måste bidra för att utvecklingen ska bli hållbar. Denna omställning kräver nya tankebanor och nya organisationsmetoder; hur kan vi samverka för att ta tillvara mångfalden i Sverige och  skapa de positiva synergier som är nödvändiga för att "lösa lokala frågor med ett globalt perspektiv"? 

Petra Flaum och Sandra Novén på MNC välkomnar dig till lunchseminarium i Almedalen, Visby med rubriken ”Gemensamt ansvar - Sveriges Politik för Global utveckling (PGU) och mångfaldens syntes” den 8 juli klockan 12-13 på Folkets Bio, Adelgatan 39

Vi strävar efter att ligga i framkanten när det gäller samhällsutveckling och driver projektet ”Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling” som finansieras av Europeiska Socialfonden.

www.mnc.se

            


CommentsLeave a reply:
Your Name *: Email (private) *: Website:
Please copy the characters from the image below into the text field below. Doing this helps us prevent automated submissions.
Security Code: img

Recent News

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More
View News Arcieve