Petra Flaum


(Page 1 of 2)   
« Prev
  
1
  2  Next »

  Blogs by this Author

Artikeln publicerad på The Nordic Africa Institute (NAI) den 27/1 2: http://naiforum.org/2014/01/what-is-there-to-be-coherent-about/
Delta i debatten!www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article18050645.ab
Se mer om Siani och Ansvar: www.siani.se och www.siani.se/news/new-book-gemensamt-ansvar-sveriges-politik-global-utveckling
Logical Framework Approach (LFA) är en projekt-, och programplaneringsmetod, och kan kort beskrivas som ett instrument för problemidentifikation, målstyrd planering, analys, bedöm...
Är du nyfiken på hur svensk politik kan knytas samman med praktiskt mångfaldsarbete?PGU är det svenska styrdokumentet för hållbar utveckling, antaget av en eni...
Debattfrågorna har formulerats och baserats på de sakfrågor och definitionsdialoger som avhandlades under Etiksalongen, på Brogatan den 23/4 20101. Politiska företräd...
Välkommen att lyssna till hur din organisation kan utveckla sin roll i samhället och bidra till en hållbar utveckling med stöd av den kommande standarden ISO 26000. Ni kan anv&aum...
Teater Barbara bidrar just nu till samhällsdebatten, på ett högst innovativt sätt, genom klimatpjäsen FROSSA. Där tvärsäkerhet byts mot skälvande osä...

Recent News

Läs min artikel: Låt oss diskutera PGU på riktigt! Publicerad på Biståndsdebatten.se

Delta i debatten: www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/lat-oss-diskutera-pgu-pa-riktigt/ » Read More
View News Arcieve